Main Event
Dani:
1

Periša Bolanča u intervjuu pred ispadanje

Dok bodrimo Bicka koji će zasigurni ući in the money, pogledajmo šta kaže Periša koji nije uspeo da preživi jučerašnji Dan 1B.