Main Event
Dani:
1

Brunović Live!

Branimir Bicko Brunović trenutno na Feature stolu sa 150.000 u čipovima, dok je average tek nešto iznad 130.000!