Main Event
Dani:
1

Shuffle up and deal!

Sa početnog polja od 401 igrača, broj se smanjio na samo 9 finalista koji su upravo započeli sa igrom u Hyatt Hotelu u Varšavi.

Da se podsetimo nagradnog fonda za finalni sto:

  • 1— €161,271
  • 2 — €104,352
  • 3 — €69,569
  • 4 — €50,590
  • 5 — €39,522
  • 6 — €26,885
  • 7 — €19,929
  • 8 — €14,235
  • 9 — €11,386