Main Event
Dani:
1

Frankowski ispada sa 7-3!

Imre Leibold je nekoliko puta zaredom otišao all-in pre flopa, a ovog puta ga je ispratio Wojcech Frankowski sa {7-Clubs}{3-Diamonds}. Leibold je okrenuo {a-Clubs}{q-Spades} i nakon boarda {k-Hearts}{6-Spades}{10-Diamonds}{9-Diamonds}{5-Hearts} Frankowski ispada na 8. mestu i nosi kući €14.235.