Main Event
Dani:
1

Francois Jardinet završava na šestom mestu

Francois Jardinet se odlučio na all-in preflopa sa {j-Hearts}{10-Spades}, da bi ga Rademakers ispratio sa {a-Spades}{8-Spades}. Board je samo pogoršao situaciju za Jardinet-a sa {a-Diamonds}{7-Clubs}{4-Hearts}{a-Clubs}{6-Clubs} i on biva nagradjen sa €26.885 za šesto mesto.