Main Event
Dani:
1

Outdraw DANA!

Pa, pored ranijih Kraljeva vs Aces, to bi bilo to. Ovaj je definitivno za zabeležiti po reakciji igrača i interesantnom flopu. Shortstck (čije ime nije bilo moguće zapaziti jer je brže bolje nestao sa mesta dešavanja) ulaže sve na sredinu stola preflop all-in sa {a-Diamonds}{k-Spades}.

Zove ga jedan od sledećih igrača, originalan raiser sa {a-Spades}{q-Diamonds}

Flop donosi: {k-Hearts}{j-Spades}{j-Diamonds}

Zatim na turn-u izlazi {10-Spades} koja kompletira straight i ostavlja lika u neverici da je izgubio ruku. Samo je uzdahnuo sa "Ooooooooh" i slegnuo ramenima "Thats Poker".