Main Event
Dani:
1

pauza od 15 minuta... uskoro ćemo imati chip count

Sada sa punim stomacima... prva pauza nakon večere je balans kontinuiteta.

Average je 18,181 i 118 igrača je u igri, izašli smo sa 7 – blinds 200/400 ante 50 – i prema prognozama trebalo bi se igrati do 10 nivoa.

Svi stack-ovi su ioko 15.000 . Shorty je oko 7.000...