Main Event
Dani:
1

Srdjan Zec nakon ispadanja

Srdjan Zec u razgovoru sa Tatjanom govori o jučerašnjemu ispadu sa turnira.