Main Event
Dani:
1

I evo nas nazad

Nakon dobrog obroka, igrači su upravo započeli 5. nivo sa blindovima 150/300.