Main Event
Dani:
1

Framework

Tokom dana će se odigrati 10 nivoa od po 1 sat. 230 igrača su spremni da zauzmu svoje pozicije i akcija je na početku. Evo sturkture blindova i želimo sreću svim učesnicima!