Main Event
Dani:
1

Chip count naših momaka...

Borko Brunović je trenutno na 10.500 u izčekivanju svoje prilike. Letica je već na 19k ...