Main Event
Dani:
1

Imamo i lovca u igri - Šešir Dana

Kao što se vidi iz priloženog Darius Kenckus (na fotografiji) je lovac u igri. Iako ima šešir dana i nije baš u najboljoj poziciji za stolom. Nije uspeo da osvoji rejzan preflop do 500, već sve što je uspeo u tom potu beše fold na 3bet (1.300) njegovog protivnika... Spao je na 5k, što ne opravdava nejgov današnji imidž ...

{id:75}