Main Event
Dani:
1

U izčekivanju agresije...

Kao što smo imali prilike da vidimo juče na dan 1A, nakon večere, igrači su počeli da ispadaju jedan po jedan. Kako iz razloga što ih polako savladava umor i strpljenje isto i veličina stack-a zahteva akciju. Očekujemo istu situaciju i danas, nakon večere karte su ponovo u vazduhu a čipovi se rolaju tamo vamo...