Main Event
Dani:
1

Brbljivost u pravim situacijama

TothZoltan, koji je vrlo blizu čip lidera, sa 45k u ovom momentu, ispostavilo se da je vrlo brbljiv momak u pravim situacijama. Daniel van Kalkeren ga je re-raise-ao van blind-a, na čega je ovaj samo mirno napravio call

Flop izlazi {9-Clubs}{8-Spades}{5-Spades}i prvi se pita Van Kalkeren koji betuje 2.125 preko Toth-a koji mirno ide do 6k, i nakon toga se mirno zagleda ispred sebe bez treptaja. Van Kalkeren razmišlja na kratko i nije baš izgledao kao da stvarno hoće da folduje. Toth mu pomaže sa izjavom: „ Ako ti pokažeš meni, ja ću pokazati tebi...“

Van Kalkeren izgleda da nije želeo show down, i ne okreće, dok ga Toth podseća, „ali nisi mi pokazao“ jer je ovaj bacio svoje karte licem na dole. „ Imao sam dobru ruku“, promrmljao je van Kalkeren koji je najverovatnije još uvek bio ubedjen da je Toth držao bolje.