Main Event
Dani:
1

Double Up za Mats Rahm

UTG otvara za 2.400 i Mats Rahm reraise-uje sa button-a na 6.500, akcija se brzo vraća na originalnog raiser-a koji ide All-in i Rahm ga pobedjuje već na pola puta:

Rahm: {k-Hearts}{k-Diamonds}

UTG: {a-Clubs}{k-Spades}

Flop je pričično opasan bio za Rahm dolaze {6-Spades}{8-Spades}{9-Spades} turn nudi {5-Diamonds} i mogući split out. Ali na riveru izlazi {6-Diamonds} i Rahm preživljava i duplira se na oko 36.000