Main Event
Dani:
1

Uobičajena fešta eliminacija nakon utvrdjene bubble pozicije

Zdenek Habala je bio prvi koji je izbačen u plaćenim pozicijama (€2,070), kada je išao all-in sa {a-Diamonds}{j-Hearts} Vs. {q-Clubs}{q-Spades} Jeffrey Schumana. Odmah se javlja nakon flopa {a-Hearts}{10-Clubs}{3-Clubs} ali turn i river donose {4-Clubs}{2-Clubs} i flush protivniku.

Takodje busted na river flush-u je bio Mikhail Kladov, čiji poslednji shortstack potez beše {a-Spades}{9-Hearts} VS. Georgi Pleshkov-ih {k-Hearts}{q-Hearts}. Flop donosi dva srca i river surovog {a-Hearts}

Tero Salonen je takodje napravio svoj poslednji potez za šansu ka dupliranju stack-a sa {k-Clubs}{7-Spades} ali utrčao pravo na J-J Anthon-Pieter Winka.

Sada smo na 50 igrača, i broj opada..