Main Event
Dani:
1

Poker fraze i tradicija - Dan Glimne