WPT Warm Up Event 550€
Dani:

Klasović OUT

[user184375]

Čim se spojio finalni sto Klasović već u prvoj ruci ispada.

Na flopu {q-Clubs}{j-Clubs}{a-Hearts} nakon što je check-irao flop Anna c-bet-uje na šta Klasović odlazi all in i Anna ga call-uje.

Show down:

Klasović: {10-Clubs}{8-Clubs}
Anna: {a-Spades}{k-Hearts}
Turn i river ne spuštaju potrebne out-e za Klasovića i na žalost on prvi ispada sa finalnog stola za koju osvaja nagradu od 2200€