WPT Warm Up Event 550€
Dani:

Pljušte eliminacije, izgubili smo i Radojicu Banković 6. Mesto

[user184375]
Radojica Banković

Radojica Banković je ostvario 6. poziciju na ovom turniru, i on je ujedno najdalje dogurao na ovom turniru od igrača Balkana.

Castalluccio sa {a-}{3-}off je shove-ao sa SB pozicije da bi ga Radojica sa {q-Hearts}{q-Diamonds} snap-call-ao, da bi Castalluccio pokupio keca na riveru i elimiše Bankovića, nažalost, na 6. mestu za nagradu od €7250.

Čestitke!