WPT National Montenegro Main Event 1100€
Dani:

Luka Drakić Chip Leader!

[user184375]
Luka Drakić

Po našoj slobodnoj proceni, sa obzirom da nemamo kompletan uvid u stackove svih igrača već samo igrača Balkana, Luka Drakić je sa 320000 čipova trenutni leader na turniru.

Nakon pauze ćemo imati top stackove.

Igrač Čipovi Napredak
Drakić Luka
Drakić Luka
320,000 125,000
Aleksić Ilija
Aleksić Ilija
300,000 70,000
Križan Željko
Križan Željko
160,000 -10,000
Radojica Banković cs
Radojica Banković
cs 155,000 30,000
Nikola Ivanović
Nikola Ivanović
125,000 5,000
Bošković Marko
Bošković Marko
105,000 60,000
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer
80,000 25,000
Andrija Martić HR
Andrija Martić
HR 55,000
Jovović Marko
Jovović Marko
45,000 5,000
Danilo Velašević
Danilo Velašević
Out