WPT National Montenegro Main Event 1100€
Dani:

Level 15

KrleNs
Drakić Luka
Drakić Luka

Blind level 15 1500/3000 ante 500 average 155.455 44/228 igrača ITM 27

Chip Count:

Drakić Luka 310.000
Ilija Aleksić 310.000
Radojica Bane Banković 175.000
Nikola Ivanović 107.000
Marko ,,Kuconi" Bošković 85.000
Željko Križan 50.000

Luka Drakić Chip Leader!

[user184375]
Luka Drakić
Luka Drakić

Po našoj slobodnoj proceni, sa obzirom da nemamo kompletan uvid u stackove svih igrača već samo igrača Balkana, Luka Drakić je sa 320000 čipova trenutni leader na turniru.

Nakon pauze ćemo imati top stackove.

Drakić Luka
Drakić Luka
320,000 125,000
Aleksić Ilija
Aleksić Ilija
300,000 70,000
Križan Željko
Križan Željko
160,000 -10,000
Radojica Banković cs
Radojica Banković
cs 155,000 30,000
Nikola Ivanović
Nikola Ivanović
125,000 5,000
Bošković Marko
Bošković Marko
105,000 60,000
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer
80,000 25,000
Andrija Martić HR
Andrija Martić
HR 55,000
Jovović Marko
Jovović Marko
45,000 5,000
Danilo Velašević
Danilo Velašević
Out

Danilo Velašević OUT

KrleNs
Danilo Velašević i Dušan Antunović
Danilo Velašević i Dušan Antunović

Danilo Velašević je eliminisan sa turnira. Akcija je počela kada je igrač sa CO gurnuo all in od nepunih 30k, na šta ga je igrač sa BTN platio, a Danilo re-shovao, igrač sa BTN snap call-uje.

Show Down:

Danilo: {10-Hearts}{10-Diamonds}
CO igrač: {q-Clubs}{10-Clubs}
BTN igrač: {a-Clubs}{k-Clubs}

FLOP: {k-Spades}{j-Clubs}{4-Hearts} TURN: {3-Hearts} RIVER: {8-Spades}

Struktura Isplate

[user184375]

Upravo je objavljena sturktura isplate za WPT National Montenegro Main Event koju možete pogledati OVDE.

U toku je kratka pauza od 15 minuta nakon koje sledi Level 14 1200/2400 Ante 400.

Average stack 118.000
58/228 igrača je u polju.

Chip Count igrača Balkana

[user184375]
Aleksić Ilija
Aleksić Ilija
230,000 114,000
Drakić Luka
Drakić Luka
195,000 -5,000
Križan Željko
Križan Željko
170,000 7,000
Radojica Banković cs
Radojica Banković
cs 125,000 80,000
Nikola Ivanović
Nikola Ivanović
120,000 20,000
Danilo Velašević
Danilo Velašević
100,000 -3,400
Andrija Martić HR
Andrija Martić
HR 55,000 5,000
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer
55,000 15,000
Bošković Marko
Bošković Marko
45,000 -66,500
Jovović Marko
Jovović Marko
40,000 -80,000
Antunović Dušan
Antunović Dušan
Out
Banićević Vlado
Banićević Vlado
Out
Žarko Marković
Žarko Marković
Out
Marko Miković cs
Marko Miković
cs Out
Saša Dimitrijević
Saša Dimitrijević
Out
Mario Milošević
Mario Milošević
Out
Lagator Jovo
Lagator Jovo
Out

Dušan Antunović OUT

[user184375]
Dušan Antunović
Dušan Antunović

Izgubili smo još jednog igrača Balkana.
Dušan Antunović je eliminisan u ruci kada je protivnik sa kasne pozicije otvorio držeći {3-}{3-} i Dušan sa big blind-a gura svoj stack od 13bb sa {a-}{9-} i kako ništa nije izašlo na boardu Dušan je završio svoj run na ovom turniru.

Bane nosi lep pot!

KrleNs
Banković Radojica
Banković Radojica

Radojica Banković Bane odneo je lep pot kada je sa BB doplatio min open igrača sa BTN.

FLOP: {k-Clubs}{j-Clubs}{9-Spades} Bane check, BTN 3000, Bane 6200, BTN call
TURN: {2-Clubs} Bane 6200 BTN call
RIVER: {j-Diamonds} Bane check, BTN bet 12.500, Bane call

Show Down:

Protivnik : {j-Hearts}{8-Diamonds}
Bane: {a-Clubs}{5-Clubs}

Mario Milošević i Marko Miković OUT!

[user184375]
Mario Milošević
Mario Milošević

Mario Milošević je imao dobar read. Ulovio je Tian Borisa u blefu ali mu izlazi runner runner boja i Mario nažalost napušta turnir.

Marko Miković je takodje eliminisan.

Chip Count update

KrleNs

Blind level 12 800/1600 ante 200 average 90.000 76/228

Chip Count:

Marko Miković 45k
Luka Drakić 200k
Dušan Antunović 35k
Vlado Banićević 30k
Mario Milošević OUT
Marko Bošković 95k
Aleksandar Špadijer 43k
Nikola Ivanović 123k
Marko Jovović 90k
Ilija Aleksić 150k
Danilo Velašević 105k
Andrija Martić 80k
Jovo Lagator 47k
Radojica Banković 108k
Željko Križan 175k