WPT National Montenegro Main Event 1100€
Dani:

Marko ,,drjovaside" Jovović OUT

KrleNs
Marko Jovović

Marko Jovović je eliminisan pošto je sa {8-Spades}{8-Hearts} naleteo na {a-Spades}{a-Clubs} koje je držao Andrija Martić.

Akcija se završila pre flopa. Kako flop, turn i river ne donose potrebne oute za Marka, on napušta turnir, a Andrija odlazi na preko 100k.