WPT National Montenegro Main Event 1100€
Dani:

Grudev Grudi OUT!

[user184375]

Grudev Grudi je ispao na 5. mestu kada je završio u all in-u pre flopa kao short stack sa {a-Clubs}{k-Hearts} a Mustafa Biz ga je platio sa {10-Clubs}{10-Hearts}.

Flop, turn i river ne donose potrebne out-e i Grudev Grudi završava turnir na 5. mestu za koje osvaja nagradu od 12.870€