Poker cup
Dani:

Perfektan read Felix-a!

KrleNs • Level 24: 10,000-20,000, 3,000 ante
Schulze Felix Daniel

Akcija je krenula od Kozka koji sa BTN-a open-uje 60k, Felix sa SB 3-bet 150k, BTN call.

FLOP: {j-Diamonds}{5-Spades}{5-Diamonds} Felix c-bet 107k, Kozko call.
TURN: {6-Clubs} Felix bet 195k, Kozko call.
RIVER: {j-Clubs} Felix check, Kozko objavljuje svoj all in koji pokriva Felixa a koji iza drži još nepunih 500k, Felix posle kraćeg razmišljanja i prebrojavanja čipova donosi odluku da kako se ispostavilo perfektno call-uje.

Kozko: {k-Diamonds}{10-Diamonds}
Felix: {a-Hearts}{8-Spades}

Felix odnosi ogroman pot od preko 2M!

Podsećamo da je Felix takodje na prošlom WPT Warm Up Eventu koji se održavao u istoj organizaciji i na istom mestu završio na 5.mestu za nagradu od 9.100€, ovoga puta je već otišao korak dalje!