WPT Main Event
Dani:
1a1b23

Event Info

Buy-in €1,000
Prize Pool €215,741
Players 227

Level

Level 9
Blinds 400 / 800
Ante 100

Kraj dana 1a WPT National Main Event-a

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante

Upravo je završen dan 1a WPT National Main Event-a sa zagarantovanim nagradnim fondom od€150.000. U danu 1a imali smo 87 ulaza dok u dan 2 prelazi ukupno 38 igrača. Kao i u danu 1a i u danu 1b će se igrati 9 blind levela od po 1h vremena i late registration i re-entry biće dozvoljeni ceo dan. Chip leader dana 1a je Daniel Churtov sa 186.200. Od igrača sa Balkana u dan 2 prošli su:

1.Srđa Milović 140.200
2.Marko Lukša 116.600
3.Marko Martinković 43.900
4.Marko Miković 60.100

Detaljan chip count u narednom periodu..

Srđa Milović odlazi na 140.000

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Srđa Milović
Srđa Milović

U poslednjoj ruci dana Srđa je open sa BTN 1.700, dobija 3bet od igrača sa SB od 4.200, Koji Milović call-uje.

Flop: {9-Spades}{6-Clubs}{2-Hearts} SB cbet 4.200, Milović call.

Turn: SB bet {9-Hearts} SB bet 6.200, Milović call.

River: {6-Spades} SB all in 18.000, Milović snap call.

Milović: {k-Hearts}{6-Hearts}
Protivnik: {a-Diamonds}{j-Diamonds}

Marko Lukša odnosi pot bez showdown-a

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Marko Lukša
Marko Lukša

Lukša je open sa HJ 1.700, SB call, BB call.

Flop: {6-Hearts}{7-Hearts}{k-Hearts} Lukša cbet 2.300, SB fold, BB call.

Turn: {8-Clubs} Lukša bet 4.600, BB call.

River: {q-Diamonds} Lukša ispaljuje i 3 barel 13.300, BB fold.

Lukša je na oko 100.000 čipova.

Srđa Milović u naplati

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Srđa Milović
Srđa Milović

Milović sa UTG open 1.700, i dobija dva call-a od igrača sa MP i BTN.

Flop: {j-Hearts}{8-Hearts}{2-Hearts} Milović cbet 2.500, MP fold, BTN call.

Turn: {4-Hearts} Milović bet 6.000, BTN call.

River: {2-Spades} Milović ispaljuje i treći barel od 8.000, BTN call. Milović okreće {a-Hearts}{10-Clubs}, a protivnik muck-uje karte. Posle ove ruke Piko je na 105 000.

Srđa Milović eliminiše igrača

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Srđa Milović
Srđa Milović

Milović open sa SB 2.100, BB call.

Flop: {10-Spades}{j-Clubs}{7-Hearts} Milović cbet 2.500, BB call.
Turn: {5-Spades} Milović check, BB 5.500 a iza mu ostaje 15.000, Milović all in, BB call.

Milović: {k-Spades}{q-Spades}
Protivnik: {k-Clubs}{10-Diamonds}

River: {9-Clubs}

Milović eliminiše igrača i odlazi na 97.000.

Level:
9
Blinds:
400/800
Ante:
100

Marko Lukša bez showdown-a odlazi na 60k

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Marko Lukša
Marko Lukša

Akcija je krenula od igrača sa UTG koji je open-ovao 1.500, Lukša sa SB 3bet 4.400, UTG call.

Flop: {5-Spades}{5-Hearts}{3-Clubs} Lukša cbet 5.500, UTG raise, 12.500, Lukša 3bet shove 25.000, UTG fold.

Lukša je na 60.000 čipova.

Level:
8
Blinds:
300/600
Ante:
75

Srđa Milović triple up

KrleNs • Level 7: 250-500, 75 ante
Srđa Milović
Srđa Milović

Akcija je krenula od igrača sa UTG koji je open-ovao 1.000, Milović sa MP call, BTN 3bet 3.500, UTG call 3.500, Milović 4bet shove 21.000, BTN call, UTG all in 80.000, BTN fold. Milović ostaje u heads up-u za triple up:

Milović: {5-Clubs}{5-Spades}
Protivnik: {a-Diamonds}{k-Spades}

Na bordu nema promene i Milović se triplira i odlazi na 65.000.

Level:
7
Blinds:
250/500
Ante:
75