WPT Main Event
Dani:
1a1b23
WPT Main Event
Dan 1b Kraj

Kraj dana 1b

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante

Završen je dan 1b WPT National Main Event-a sa zagarantovanim nagradnim fondom od €150.000. U danu 1b imali smo 114 ulaza dok u dan 2 prelazi ukupno 44 igrača. U danu 2 će biti dozvoljen late registration i re-entry 3 blind levela. Chip leader dana 1b je Alexey Alexeev sa 209.900 čipova. Od igrača sa Balkana u dan 2 prošli su:

1. Aleksandar Tomović 145,000
2. Predrag Leković 141,800
3. Jovo Lagator 50,000
4. Marko Bošković 40,800
5. Mario Vojvoda 37,800
6. Aleksandar Špadijer 37,400

Marko Bošković double up

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Marko Bošković - Kuconi
Marko Bošković - Kuconi

Bošković sa UTG+1 open 1.600, BB call.

FLOP: {6-Spades}{5-Clubs}{2-Clubs} BB bet 5.500, Bošković all in 23.000, BB call.

Bošković: {k-Clubs}{k-Spades}
Protivnik: {8-Spades}{6-Clubs}

TURN: {4-Clubs}
RIVER:
{k-Hearts}

Bošković je trenutno na 53.000

Aleksiću ne prolaze KK i on je out

KrleNs • Level 9: 400-800, 100 ante
Ilija Aleksić
Ilija Aleksić

Ilija je na flopu {q-Clubs}{j-Hearts}{3-Spades} završio sa igračem u all in-u. Ilija je u ruci imao {k-Diamonds}{k-Spades}, dok je protivnik imao {3-Clubs}{3-Hearts}.

Turn: {10-Clubs} River: {2-Diamonds} Ilija je posle ove ruke ostao na 400 čipova koje je odmah u sledećoj ruci ubacio na slepo u pot i u for way potu prošao i popeo se na 2600 čipova, ali u sledećem all in-u nije prošao i završio je učešće.

Level:
9
Blinds:
400/800
Ante:
100

Nemanja Ristić out

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Nemanja Ristić
Nemanja Ristić

Ristić je open sa MP 1.200, igrač sa CO 3bet 3.000, Ristić 4bet 6.400, CO call.

Flop: {q-Hearts}{2-Hearts}{7-Clubs} Ristić 5.100, CO raise 11.000, Ristić 3bet shove 23.000, CO call.

Ristić: {10-Hearts}{9-Hearts}
Protivnik: {k-Clubs}{k-Diamonds}

Turn:{2-Clubs} River:{6-Clubs}

Milovanović na 77k

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Milan Milovanović
Milan Milovanović

Igrač sa MP open 1.200, Milovanović sa BB call.

Flop: {8-Hearts}{6-Clubs}{4-Spades} Milovanović donk bet 1.500, MP raise 4.000, Milovanović call.

Turn: {5-Spades} Milovanović liduje 7.000, MP call.

River: {j-Spades} Milovanović bet 10.000, MP call.

Milovanović: {9-Diamonds}{7-Hearts}
Protivnik: {6-Spades}{6-Hearts}

Milovanović popravlja stack

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Milan Milovanović
Milan Milovanović

MP open 1.200, Milovanović sa SB call, BB all in 13.000, MP fold, Milovanović call.

Milovanović: {a-Spades}{q-Hearts}
Protivnik: {j-Clubs}{j-Diamonds}

BOARD: {a-Clubs}{10-Hearts}{6-Spades}{6-Diamonds}{2-Spades}

Aleksandar Špadijer OUT

KrleNs • Level 8: 300-600, 75 ante
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer

UTG open 1.000, UTG+1 3-bet 2.600, Špadijer sa MP all in 14.000, UTG call, UTG+1 fold.

SHOWDOWN:
Špadijer: {10-Spades}{10-Hearts}
Protivnik: {a-Spades}{q-Spades}

BOARD: {j-Clubs}{q-Clubs}{2-Hearts}{7-Spades}{a-Hearts}

Špadijer je iskoristio pravo na re-entry i ponovo je za stolom.

Level:
8
Blinds:
300/600
Ante:
75