WPT Main Event
Mesto # Pobednik Nagrada (EUR)
1
Sokolov Vladimir
Sokolov Vladimir
€50,000
2
Pokhabov Dmitry
Pokhabov Dmitry
€35,600
3
Daurov Aslan
Daurov Aslan
€23,191
4
Bidiuk Maksym
Bidiuk Maksym
€16,950
5
Chundopal Siarhei
Chundopal Siarhei
€12,700
6
Gofman Alexandr
Gofman Alexandr
€10,100
7
Vitkind Dmitry
Vitkind Dmitry
€8,450
8
Grekul Vitali
Grekul Vitali
€6,700
9
Yury Gulyy ru
Yury Gulyy
ru €5,100
10
Mark Goschel
Mark Goschel
€3,650
11
Milabersky Ondrej
Milabersky Ondrej
€3,650
12
Evgeny Foshkih
Evgeny Foshkih
€3,650
13
Petrov Anton
Petrov Anton
€3,050
14
Pepelygin Sergey
Pepelygin Sergey
€3,050
15
Hakan Kuscu
Hakan Kuscu
€3,050
16
Ruslan Ilinskyi
Ruslan Ilinskyi
€2,550
17
Felix Shulze
Felix Shulze
€2,550
18
Zhurba Andrej
Zhurba Andrej
€2,550
19
Sulymka Anton
Sulymka Anton
€2,300
20
Mustafa Biz tr
Mustafa Biz
tr €2,300
21
Michael Taborelli
Michael Taborelli
€2,300
22
Gatsko Fedir
Gatsko Fedir
€2,100
23
Soloviov Dmytro
Soloviov Dmytro
€2,100
24
Marco Della Tommasina it
Marco Della Tommasina
it €2,100
25
Olga Lermolcheva
Olga Lermolcheva
€2,000
26
Marko Miković cs
Marko Miković
cs €2,000
27
Aleksandar Tomović rs
Aleksandar Tomović
rs €2,000