WPT Main Event
Dani:

Anton Sulymka out na 19. mestu

KrleNs

Akcija je krenula od igrača koji je open-ova sa BTN 20k Anton je 3bet shove-nuo svoj stack sa SB i dobio call od igrača sa BTN.

Sulymka: {a-Clubs}{3-Clubs}
Protivnik: {a-Hearts}{j-Diamonds}

Board: {10-Clubs}{9-Hearts}{2-Diamonds}{8-Diamonds}{8-Clubs}

Anton "Korw1n" Sulymka zaršava turnir na 19. mestu za nagradu od €2.300!