WPT Main Event
Dani:

Chudapal Siarhei 5.

KrleNs
Chudapal Siarhei

Siarhei je sa UTG open shovnuo svoj stack od 250k, a platio ga je Pokhabov Dmitry sa BTN.

Pokhabov: {j-Hearts}{j-Diamonds}
Siarhei: {a-Hearts}{7-Spades}

Board: {3-Hearts}{2-Clubs}{6-Diamonds}{9-Diamonds}{4-Hearts}

Chudapal Siarhei je eliminisan na 5. mestu za nagradu od €12.700.