WPT "Race To A Million"
Dani:
123
WPT "Race To A Million"
Dan 2 Kraj

Kraj drugog dana WPT "Race to a Million"

KrleNs • Level 14: 1,000-2,000, 300 ante

Upravo je završen drugi dan WPT "Race to a million" sa buy in-om od €1.500 i prize pool-om od €185.760. U nagradu ulazi 15 igrača, a pobednik će dobiti €50.100. Ukupno smo imali 144 ulaza od kojih 24 prelazi u dan 3. Chip leader dana 2 je Luka Drakić sa 427.000 . Od igrača sa Balkana u finalnom danu 3 zaigraće:

Luka Drakić 427.000
Ljubiša Bojić 99.100
Slobodan Ružičić 87.100
Vlado Banićević 52.100

Detaljan chip coun svih igrača u narednom periodu..

Ilija Aleksić out

KrleNs • Level 14: 1,000-2,000, 300 ante
Ilija Aleksić
Ilija Aleksić

Ilija je eliminisan sa turnira kada je na flopu {j-Spades}{7-Hearts}{2-Clubs} završio u all in-u sa protivnikom.

Obojca su imali po set: Ilija {7-Spades}{7-Clubs}, protivnik {j-Hearts}{j-Diamonds} turn i river ne menjaju ništa i Ilija je eliminisan sa turnira.

Vlado Banićević double up

KrleNs • Level 14: 1,000-2,000, 300 ante
Vlado Banićević
Vlado Banićević

UTG open 4.500, UTG+1 call, Banićević sa MP all in 19.400, UTG all in, UTG+1 fold.

SHOWDOWN:

Banićević: {a-Spades}{j-Clubs}
Protivnik: {10-Hearts}{10-Diamonds}

BOARD:{4-Diamonds}{q-Spades}{j-Diamonds}{a-Hearts}{2-Diamonds}

Luka Drakić odnosi ogroman pot!

KrleNs • Level 14: 1,000-2,000, 300 ante
Luka Drakić
Luka Drakić

Drakić je odneo ogroman pot u akciji koja je krenula od igrača sa UTG+1 koji open-uje 3.600, igrač sa CO call, Drakić sa BTN 3-bet 8.600, UTG+1 call, CO 4-bet 32.000, Drakić call, UTG+1 call.

FLOP: {a-Hearts}{2-Clubs}{3-Clubs} UTG+1 check, CO check, Drakić check.
TURN: {9-Spades} UTG+1 bet 56.000, CO fold, Drakić raise 145.000 a UTG+1 fold

Drakić u ovoj ruci odnosi ogroman pot od preko 200k i odlazi na 430.000 što je trenutno najveći stack!

Špadijer OUT

KrleNs • Level 14: 1,000-2,000, 300 ante
Aleksandar Špadijer
Aleksandar Špadijer

Špadijer open sa UTG 3.200, MP 3-bet 7.100, Špadijer call.

FLOP: {4-Diamonds}{j-Diamonds}{2-Clubs} Špadijer check, MP bet 25.000, Špadijer call.

TURN:{6-Spades} Špadijer all in, MP call.

RIVER: {q-Spades}

SHOWDOWN:

Špadijer: {a-Diamonds}{q-Diamonds}
Protivnik: {k-Spades}{k-Hearts}