WPT "Race To A Million"
Dani:
123

Srdja Milović odnosi pot od 16k

KrleNs • Level 6: 200-400, 50 ante
Srđa Milović

Akcija je upravo krenula od Milovića koji je open sa MP 900, igrač sa BTN call, ostali fold.

Flop: {a-Diamonds}{5-Spades}{7-Spades} Milović cbet 1.025, BTN call.

Turn: {10-Clubs} Milović bet 2.025, BTN call.

River: {k-Hearts} Milović check, BTN bet 4.300, Milović snap call.

Milović: {a-Spades}{j-Diamonds}
Protivnik: {8-Clubs}{6-Clubs}

Milović odnosi pot od 15.800 čipova i odlazi na 29.000 čipova.