WPT "Race To A Million"
Dani:
123

Miković pada na 12.500

KrleNs • Level 7: 250-500, 50 ante
Marko Miković

Felix je sa HJ open-ovao 1025, Marko sa BTN 3bet 2.500, Felix shove 14.500, Marko call.

Miković: {9-Clubs}{9-Hearts}
Felix: {a-Spades}{3-Spades}

Board: {7-Spades}{8-Clubs}{q-Spades}{8-Diamonds}{10-Spades}

Miković ne prolazi ruku i pada na 12.500 čipova.