WPT "Race To A Million"
Dani:
123

Ilija Aleksić out

KrleNs • Level 14: 1,000-2,000, 300 ante
Ilija Aleksić

Ilija je eliminisan sa turnira kada je na flopu {j-Spades}{7-Hearts}{2-Clubs} završio u all in-u sa protivnikom.

Obojca su imali po set: Ilija {7-Spades}{7-Clubs}, protivnik {j-Hearts}{j-Diamonds} turn i river ne menjaju ništa i Ilija je eliminisan sa turnira.