Event #58: $10,000 Main Event
Dani:

More Chip Counts

Igrač Čipovi Napredak
70,000 7,000
43,000 5,000
35,000 1,500
33,000 -3,475
26,000 9,000
25,000 -900
24,000 1,000
23,500
18,000 -3,000
14,000 -2,000
9,000 -8,200