Event #58: $10,000 Main Event
Dani:

A Few Chip Counts From Around the Room

Igrač Čipovi Napredak
123,000 3,000
94,000 -26,000
64,000 34,500
Jason Alexander
Jason Alexander
61,000 -10,000
59,000 -11,000
51,000 13,000
41,000
31,000 -1,000
30,000 -3,000
24,000
Faraz Jaka us
Faraz Jaka
us 23,000 -41,000
20,000 -2,500
20,000 6,000
20,000 -5,000
16,000 -27,000
15,000 -2,500