Event #58: $10,000 Main Event
Dani:

(Deep) Purple Counts

No smoke on the water here.

Igrač Čipovi Napredak
46,000 -2,000
35,000
35,000
34,000 -600
Erica Schoenberg us
Erica Schoenberg
us 32,000 -3,000
31,500 3,500
27,500 -500
Brandon Schaefer us
Brandon Schaefer
us 23,000 -6,500
17,500 -3,500
Danny Ryan
Danny Ryan
13,500 -14,500
11,200 -14,800