Event #58: $10,000 Main Event
Dani:

Purple Haze

Igrač Čipovi Napredak
65,000 -3,000
58,000 -4,000
58,000 11,000
49,000 6,800
45,000 -5,000
45,000 12,000
40,000 -20,000
36,000 -6,000
36,000 1,000
Leo Fernandez ar
Leo Fernandez
ar 35,000 -4,000
33,000 21,800
25,000 -9,000
Noah Schwartz us
Noah Schwartz
us 5,000 2,400
Danny Ryan
Danny Ryan
4,000 -200