Event #58: $10,000 Main Event
Dani:

More Chip Counts

Igrač Čipovi Napredak
142,000 1,000
89,000 11,000
59,000 15,000
56,000 -3,000
41,000 -44,225
36,000 8,000
32,600 1,100
26,000 500
25,000 -23,000
20,000 -18,000
17,000 -64,000
10,000 -9,000