Event #58: $10,000 Main Event
Dani:

Chips Ahoy (Tan Flavor)

Igrač Čipovi Napredak
180,000
160,000 82,000
140,000 -60,000
140,000 -30,000
110,000
110,000 10,000
110,000 7,000
95,000 5,000
85,000 37,000
75,000 -40,000
33,000 16,500
30,000 6,000