Event #58: $10,000 Main Event
Dani:

A Few Chip Counts

Igrač Čipovi Napredak
73,000
64,000
57,000 17,000
40,000 1,400
34,000 12,700
30,000 200
29,000 -525
29,000
25,000 -1,000
18,000
17,000 9,500
12,000
Chris Klodnicki us
Chris Klodnicki
us 10,000 -2,300
Jude Ainsworth ie
Jude Ainsworth
ie 6,000 -2,125