Event #5: $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Lowball Championship
Dani:
123
Rank # Igrač Čipovi Napredak
1
Tuan Le us
Tuan Le
us 3,250,000 1,000,000
2
Jennifer Harman us
Jennifer Harman
us 46,000 2,000
3
Jon Turner us
Jon Turner
us 17,000 -123,000
4
David Steicke au
David Steicke
au Osveženo
putem app
5,000 -3,500
5
Justin Bonomo us
Justin Bonomo
us Out
6
Eli Elezra us
Eli Elezra
us Out
7
Nick Schulman us
Nick Schulman
us Out
8
George Danzer de
George Danzer
de Out
9
Phil Galfond us
Phil Galfond
us Out
10
Sergey Rybachenko ru
Sergey Rybachenko
ru Out
11
Jason Mercier us
Jason Mercier
us Out
12
Alexandre Luneau fr
Alexandre Luneau
fr Out
13
Michael Chow us
Michael Chow
us Out
14
David Benyamine fr
David Benyamine
fr Out
PokerNews ne može biti odgovoran za broj čipova i obaveštenja generisanih od strane igrača. Zloupotreba aplikacije može dovesti do ukidanja ili suspenzije računa.