Event #60: $1,500 No-Limit Hold'em
Dani:
1234
Rank # Igrač Čipovi Napredak
1
Salman Jaddi us
Salman Jaddi
us 6,820,000 520,000
2
Brandon Hall us
Brandon Hall
us 4,725,000 -475,000
3
Jake Brenden
Jake Brenden
Osveženo
putem app
37,500 -2,300
4
Zachary Gruneberg us
Zachary Gruneberg
us Out
5
Guillauma Marechal FR
Guillauma Marechal
FR Out
6
Cherish Andrews us
Cherish Andrews
us Out
7
David Bravin IT
David Bravin
IT Out
8
Thomas Dietl DE
Thomas Dietl
DE Out
9
Steve Sung us
Steve Sung
us Out
10
Kurt Jewell us
Kurt Jewell
us Out
11
Matthew Alexander us
Matthew Alexander
us Out
12
Kenneth Gregersen dk
Kenneth Gregersen
dk Out
13
Sohale Khalili us
Sohale Khalili
us Out
14
Raj Pooni
Raj Pooni
Out
15
Chris Ebbe US
Chris Ebbe
US Out
16
Gavin O'Rourke ie
Gavin O'Rourke
ie Out
17
Javier Swett CL
Javier Swett
CL Out
18
Erwann Pecheux fr
Erwann Pecheux
fr Out
19
Jamie Armstrong us
Jamie Armstrong
us Out
20
Evan McNiff us
Evan McNiff
us Out
21
Alexander Maximov RU
Alexander Maximov
RU Out
22
Lue Huang us
Lue Huang
us Out
23
Ty Reiman us
Ty Reiman
us Out
24
Pedro Correa br
Pedro Correa
br Out
25
Scott Baumstein us
Scott Baumstein
us Out
26
Michael Sortino us
Michael Sortino
us Osveženo
putem app
Out
PokerNews ne može biti odgovoran za broj čipova i obaveštenja generisanih od strane igrača. Zloupotreba aplikacije može dovesti do ukidanja ili suspenzije računa.