PokerNews Karijera

Viši Direktor Marketinga

Senior Marketing Manager je uloga koja obezbedjuje vodjstvo ibus Media marketing tima odgovornog za razvoj, razvijanje i sprovodjenje marketinške strategije koje se odnose na PokerNews.com brend, sponzorstva i marketnške programe, affiliate. Ova uloga će podržati razvoj i implementaciju stretegija za efikasno održavanje i razvijanje biznisa.

Ključne Odgovornosti:

 • Razvoj merljivih ciljeva i mernih jedinica koje pokreću PokerNews.com marketinške strategije
 • Povećanje kvaliteta prometa sa SEO, Partnerstva i Socijalne Medijske kampanje.
 • Fokusiranje na konverzije pomoću aktivnog CRM, Upravljanje kampanjama, prodajom oglasa i osobljem marketinških operacija.
 • Direktno stvaranje i evolucija marketinških strategija i taktika u skladu sa PokerNews.com vizijom biznisa.
 • Rad sa unutrašnjim akterima za razvijanje, primenu i upravljanje svim ključnim oblastima analitike, upravljanje proizvodima i marketing.
 • Obezbediti misleno vodjstvo kroz iBus Media u digitalnom marketingu najviše prakse, da se pomogne da iBus media postigne i održi naše korporativne ciljeve.
 • Proaktivni razvoj, održavanje i upravljanje odnosima visokog profila sa različitim internim kontaktima kao i spoljnim zainteresovanim stranama uključujući prodavca / dobavljača, dobavljača usluga ili regulatornim ili državnim organima u cilju razvoja strateških parnerstava i postizanja željenih poslovnih rezultata.
 • Negovanje kreativnih, inovativnih i rezultatski orijentisano okruženje kroz efektivno planiranje resursa i podrške u donošenju odluka, kao i individualnu obuku i osnaživanje.
 • Učešće u razvoju analiza proizvoda, finansijskih projekcija/perdvidjanja i uvid u potrošnju radi pomoći liderskog i marketinškog tima u izradi strateških i taktičkih preporuka za optimizaciju saobraćaja i konverziju kampanje.
 • Razvoj i upravljanje operativnim budžetima i razvoj poslovnih slučajeva za nove inicijative odnosno rashode.

Minimalne Potrebne Kvalifikacije

Obrazovanje i Iskustvo:
 • Znanje i veštine za ovu poziciju se obično stiču kroz završene stepene u disciplini poslovanja kao što je Marketing.
 • 1 do 4 godine iskustva u vezi sa progresivnim nivoima odgovornosti, uključujući najmanje 1 godinu nedavnog iskustva upravljanja ljudima.
 • Jednaka kombinacija obrazovanja i/ili iskustva se može uzeti u obzir.
 • Master Diploma je sredstvo.
Tehnički Zahtevi:
 • Napredno poznavanje principa, koncepta, praksi, tehnika, alata u oblasti oglašavanja, marketinga i digitalnog marketinga
 • Iskustvo u strateškoj izradi menadžerskih izveštaja i/ili prezentacija marketinških kampanja i razvoj proizvoda.
 • Sposobnost efetivnog rada u nejasnim situacijama.
 • Sposobnost brzog razmišljanja i odgovarajućih odgovora različitoj publici.
 • Sposobnost unakrsno-funkcionalnog rada za uticanje na poslovnu praksu i izgradnju buy-in-a.
 • Izuzetan ljudski menadžment i veština izgradnje odnosa sa akterima viših nivoa, na oba polja i unutrašnjih i spoljašnjih u kompleksnoj organizaciji; visoko cenjeni i zajednički timski igrač; dopadljiv i participativan. Izgradjuje visok nivo poverenja i saradnje.
 • Izraženo iskustvo u poslovnom planiranju u liderskom svojstvu; sposobnost da inspiri[e kreaciju inovativne, visoko uticajne strategije koja vodi organizaciju ka novim nivoima performansi i posobnosti za komunikativne uvide na delotvoran način sa mnogim zainteresovanim grupama.
 • Snažne veštine za izgradnju tima i liderstvo, i dokazanu sposobnost za motivisanje, podučavanje i razvoj.
 • Odlične strateške veštine razmišljanja; sposobnost da pronadje inovativne praktične strategije za postizanje ciljeva i da poveže nekoliko različitih strategija u jednu jedinstvenu, fokusiran na budućnost plana.
 • Visoko samo-motivisan; preuzimajući ličnu odgovornost i proračunatost
 • Holistički pristup rešavanju problema
 • Sposobnost da prioritetizuje rad i resurse, držeći vrednost biznisa na čelu procesa donošenja odluka.
 • Razumevanje online kockanja je sredstvo.

Za Aplikaciju

Pošaljite propratno pismo, rezime ili CV (biografiju), vašu trenutnu lokaciju, i zahteve ili želje u vezi plate, na [email protected] sa Senior Marketing Manager u naslovnoj liniji.