RSS Pretplata

Šta je PokerNews.com RSS?

RSS je alat za isporuku konstantno promenjivog sadržaja vašeg odabranog RSS čitača tako da biste uvek mogli da pratite najnovije vesti. Umesto da posećujete sajt kako bi proveravali šta ima novo od sadržaja možete se upisati za RSS feed i držati korak sa najnovijim vestima u realnom vremenu.

Kako to funkcioniše?

Možete pronaći više informacija o RSS ovde: http://www.whatisrss.com

RSS feed URL

Open in new tab