Pravila & Uslovi

 1. Opšti Uslovi

  PokerNews.com, kao i lokalni sajtovi vezani za njega (kolektivno"Sajt") je websajt i online servis u posedu i pod upravom iBus Media Limited. ("PokerNews.com", "mi", "naš", ili "nas"). Ova Opšta Pravila i Uslovi ("Ugovor") regulišu uslove pod kojim možete da koristite i pristupite Sajtu i svim uslugama koje su pružene na njemu. Pristupom i korišćenjem Sajta i bilo koje usluge pružene preko Sajta ("Usluge"), predstavljate, garantujete i obavezujete se da ste pročitali, razumeli, i složili se sa odredbama ovog Ugovora da ćete se voditi ovim ugovorom izmedju nas i vas, bez obzira da li ste registrovani korisnik našeg Sajta. Ovaj Ugovor se odnosi na svakog posetioca, korisnika, i drugih koji pristupaju Servisu ("Korisnik(a)").

 2. Zaštita Podataka

  Zaštita vaših ličnih informacija nam je vrlo važna. Zato smo mi preuzeli potrebne mere da zaštitimo prikupljene, skladištene, ili korišćene od strane nas, lične informacije Korisnika. Pre nego što se složite sa ovim Ugovorom, molimo vas pročitajte našu Politiku Privatnosti da biste razumeli kako se vaši lični podaci obradjuju prilikom pristupa ili korišćenjem naših internet usluga, što je inkorporirano u ovu Politiku Privatnosti prema primerku ovog Ugovora.

 3. Generisani Sadržaj Korisnika

  Naš Servis pruža forum za sadržaj koji generišu korisnici. Servis može sa vremena na vreme uključiti takmičenja koja vam daju priliku za dostavu sadržaja generisanog od korisnika, materijal ili druge radove. Kao Korisnik, prihvatate da su sva mišljenja, izveštaji iskustava, najave, saveti, tekst, video, slike (uključujući linkovane slike ili drugačije povezane preko URL), prijave za konkurs i drugi sadržaji ili materijali ili radovi bilo koje vrste ("Sadržaj") postavljeni od Korisnika na ili u okviru Sajta, odgovornost te osobe(a) ili institucija, koji su razmenili Sadržaj na Sajtu. Prihvatate da PokerNews.com ne može da proveri sve sadržine i PokerNews ne preuzima nikakvu odgovornost za sve ili deo Sadržine koji ste vi ili bilo koji treći Korisnik postavili ili poslali ili upload-ali preko Sajta. Kao preduslov za prenos sadržaja na sajtu vi garantujete i izjavljujete da ste nosilac svih prava razmene sadržaja ili da ste stekli potrebna prava vlasnika da prenosite ili reprodukujete Sadržaj na Sajt. Dajete PokerNews širom sveta, prava na ponovno izdavanje, prenosivu licencu i prava za kopiranje u nedogled, javno prikazivanje, javno izvodjenje, objavljivanje, prilagodjavanje, menjanje, modifikovanje, realizovanje ostalih projekata sa sličnom idejom, komercijalno eksploatisanje ili korišćenje na bilo koji drugi način i za bilo koju drugu svrhu Sadržaja, bez zahteva za naknadu od strane vas ili trećeg lica (osim ako je prethodno postignut pismeni dogovor izmedju PokerNews-a i Vas). Ovim se slažete da se odričete prava, odričete se svih moralnih prava na sadržaj, za koje vi ili bilo koja osoba sada, ili bilo kada u budućnosti može posedovati Copyright Act 1991 ili bilo koji sličan ili ekvivalentan zakon u bilo kojoj jurisdikciji. Takodje potvrdjujete da PokerNews.com ima neograničeno pravo (ali ni u kom slučaju obavezu) da odbije ili isključi iz korisničkog naloga sve ili delove prenetog sadržaja, za koje radnje PokerNews smatra da su neophodne. Prihvatate da PokerNews može da izbriše vaš PokerNews račun ako nije nikakav nov sadržaj razmenjen preko PokerNews uzastopno u vremenu od šest meseci.

  Razumete i slažete se da bilo kakav gubitak ili oštećenje bilo koje vrste koja se javlja kao posledica korišćenja bilo kog sadržaja koji ste poslali, upload-ali, download-ali, gledali, postavili, preneli, prikazali ili na drugi način omogućili dostupnim vašim korišćenjem Sajta ili bilo kog Servisa, je isključivo vaša odgovornost. PokerNews nije odgovoran za bilo koji javni prikaz ili zloupotrebu vašeg Sadržaja. Razumete i prihvatate da možete biti izloženi sadržaju koji je netačan, uvredljiv, nepristojan ili neprijatan, i slažete se da PokerNews neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu za koju se tvrdi da je rezultat takvog Sadržaja.

  Vi ste odgovorni za svoje interakcije sa drugim PokerNews korisnicima. Mi zadržavamo pravo, ali bez obaveze, da nadgledamo sporove izmedju vas i drugih Korisnika.

 4. Ponašanja Učesnika

  Vi ste sami odgovorni za sve Sadržaje koje prenosite na PokerNews i rezulitrajuće posledice. Slažete se da ne koristite Usluge radi:

  • Prenosa bilo kog Sadržaja na PokerNews čija reprodukcija bi značila kršenje autorskog prava ili drugih prava intelektualne svojine trećeg lica.
  • Korišćenja bilo kog ponudjenog online servisa PokerNews u pornografske, nemoralne, nečasne ili ne zakonite svrhe. Upotreba Usluga koje nudi PokerNews za objavljivanje ili drugi promet materijala sa pornografskim, kažnjivim, klevetničkim ili drugim nečasnim ili nezakonitim sadržajima je zabranjena. Isto tako, cirkulacija materijala protivustavanih, ekstremnih i/ili zabranjenih grupa je zabranjen. Zanemarivanje ovog Ugovora od strane Vas ili trećeg lica, koji je koristio Usluge sa vašom dozvolom može dovesti do vašeg neposrednog izuzeća iz upotrebe ili pristupa servisu. PokerNews.com zadržava pravo da zahteva naknadu na osnovu obeštećenja u vezi sa kršenjem Sporazuma.
  • Pokrenite bilo kakvo oglašavanje ili pošaljite bilo kakva lančana pisma.
  • Slanja Sadržaja PokerNews koji sadrži software, aplikacije, programe ili "viruse" koji oštećuju ili limitiraju funkcionalnost hardvera ili softvera za PokerNews ili druge učesnike.
  • Davanja lažnih ili nejasnih informacija ili registracije pod lažnim identitetom prilikom registrovanja.
  • Klevete ili bilo kog drugog načina maltretiranja ostalih učesnika.
  • Pokušaja da se dobije neovlašćen pristup bilo kojoj PokerNews.com službi, niti bilo kojim podacima, mreži ili bilo kom sistemu.
  • Ometanja PokerNews mreže koja sadrži Sajt.
  • Sprovodjenja aktivnosti koje narušavaju privatnost ili imovinska prava drugih.
  • Uploadanja, postavke, slanja email-a, prenosa ili drugih načina koji omogućuju pristup bilo kog sadržaja koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemiravajući, prekršajan, klevetnički, vulgaran, nepristojan, koji narušava nečiju privatnost, predstavlja govor mržnje, ili je rasno, etnički ili na drugi način ne poželjan.
  • Nanošenja štete maloletnika na bilo koji način.

  PokerNews zadržava pravo da (i) privremeno ili trajno diskvalifikuje korisnika koji krši zakon, ovaj sporazum ili iz bilo kog razloga koji PokerNews.com smatra da je ozbiljna zloupotreba Servisa, i (ii) ukloni Sadržaj sa Sajta.

 5. Vlasnička Prava

  Sav Sadržaj objavljen od strane PokerNews na Sajtu (osim sadržaja unetih od strane korisnika), uključujući, bez ograničenja, slike, fotografije, grafike, animacije, video, audio i tekst ("Sadržaja Sajta") su vlasništvo PokerNews.com i/ili njegovih licenci i zaštićen je autorskim pravima i druge intelektualne svojine ili drugih vlasničkih prava. Ovim potvrdjujete da korišćenjem Sajtova i bilo kojih Usluga ne stičete pravo na Sadržinu Sajta, ili bilo kog njegovog dela. Kopiranje i/ili izmene celog ili dela sadržaja sajta, pogotovo za komercijalnu svrhu ili reklamiranje, zahteva prethodno pismeno odobrenje PokerNews. Donošenje ili izmene primeraka (bilo sačuvanih ili štampanih) mišljenja, revija i drugih izjava za ličnu, a ne komercijalnu upotrebu je dozvoljeno pod uslovom da legenda ili druge reference neće biti falsifikovane ili obrisane. Bilo koje drugo kopiranje, izmene, distribucije ili objavljivanje sadržaja sajta bez prethodnog pismenog odobrenja od strane PokerNews.com je zabranjeno.

 6. Zaštita Brenda

  "PokerNews" oznake i logotipi su zaštitni znaci iBus Media Limited. Korišćenje ili prikazivanje ovih marki, bez izričitog pismenog odobrenja PokerNews je zabranjeno. Ništa na ovom sajtu ne treba tumačiti kao davanje, implicitno, estopel, ili na drugi način, bilo pravo ili licencu za korišćenje bilo koje od "PokerNews" marki bez prethodne izričite pisane saglasnosti PokerNews.

 7. Pravo za Korišćenje naših Usluga

  Ne smete da koristite naše Usluge ukoliko (a) niste punoletni da formirate obavezujući ugovor sa PokerNews, ili (b) ako ste osoba kojoj je zabranjeno korišćenje Usluga po zakonima zemlje u kojoj imate prebivalište ili iz koje koristite uslugu. U skladu sa važećim zakonom, PokerNews može, po sopstvenom nahodjenju, da odbije da pruži uslugu bilo kojoj osobi ili entitetu i promeni svoje kriterijume u bilo kom trenutku.

 8. Linkovi ka Drugim sajtovima

  Sajt može sadržati linkove i reference ka drugim sajtovima. Mi možemo, sa vremena na vreme, po sopstvenom nahodjenju, dodati ili ukloniti linkove ka drugim sajtovima. Ovi linkovi su postavljeni radi vaše pogodnosti, i pristup istim je na vašu odgovornost. Ohrabreni ste da pregledate uslove korišćenja, politiku privatnosti i druge politike ili odricanja koje se nalaze na ovim sajtovima pre bilo kakvog korišćenja istih. Mi ne razmatramo, odobravamo, pratimo, podržavamo, garantujemo, ili pratimo bilo kakve prezentacije u vezi tih sajtova. Ni u kom slučaju nismo odgovorni za informacije sadržane na tim sajtovima, njihove prakse ili korišćenja ili ne mogućnosti korišćenja takvih sajtova. Vi nas izričito oslobadjate odgovornosti koje proizilaze iz korišćenja bilo kog sajta treće strane.

 9. Ograničenje od Odgovornosti

  PokerNews koristi razumne napore da obezbedi da su informacije dostupne na sajtu tačne u svakom trenutku. Ipak, ne možemo garantovati da su informacije bez greške i ne možemo biti odgovorni za usluge ponudjene od strane naših agenata treće strane ili zbog bilo kog aspekta veze izmedju vas i te treće strane. PokerNews ne preuzima odgovornost za bilo kakve greške i propuste i zadržava pravo da promeni informacije, specifikacije i opise bilo koje navedene usluge. Bez izuzimanja iz navedenog, dogovoreno je i shvaćeno da su Sajt i Usluge koje su ponudjene na njemu "takve kakve jesu" i "sa svim greškama" osnova, i bez garancije ili uslova bilo koje vrste, bilo da li izrečene ili implicirane. PokerNews dalje ne daje nikakve izjave o pogodnostima za odredjenu svrhu bilo kojih proizvoda ili usluga navedenih na sajtu. PokerNews ne daje nikakvu garanciju da će Usluge zadovoljiti vaše zahteve, ili da će podaci i sadržaj dobijeni na sajtu ili bilo kakva usluga biti tačni, pouzdani ili aktuelni, ili da će Servis biti dostupan na neometan, siguran način bez grešaka. Iako ćemo nastojati da ispravimo sve greške i propuste što je brže moguće, nakon što budemo obavešteni od njih, vi prihvatate i slažete se da je korišćenje Servisa po sopstvenom nahodjenju i rizikom.

  IZRIČITO RAZUMETE I SAGLASNI STE DA POKERNEWS NEĆE BITI ODGOVORAN VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLEDIČNU ILI PRIMERNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, UGLEDA, KORIŠĆENJE, PODATAKA ILI NEMATERIJALNE GUBITKE (ČAK I AKO JE POKERNEWS.COM UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA), KOJE PROIZILAZE IZ: (1) KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SAJTA ILI BILO KOJIH USLUGA; (2) TROŠKOVA NABAVKE ZAMENE ROBE I USLUGA KOJE PROISTIČU IZ BILO KOJE ROBE, PODATAKA, INFORMACIJA I USLUGA KUPLJENIH DOBIJENIH ILI PRIMENJENIH PORUKA ILI TRANSAKCIJA KOJE DOLAZE KROZ ILI IZ SERVISA; (3) NEOVLAŠĆENI PRISTUP ILI MENJANJE VAŠIH PRENOSA ILI PODATAKA; (4) IZJAVA ILI PONAŠANJE BILO KOJE TREĆE STRANE NA USLUZI; ILI (5) BILO KOJA DRUGA STVAR KOJA SE ODNOSI NA USLUGE. Ovo Ograničenje od Odgovornosti člana važi samo u meri dozvoljenom važećim zakonom.

 10. Prekršaji

  Molimo Vas da prijavite svako kršenje uslova ovog Ugovora koristeći naš Kontaktirajte Nas formular.

 11. Modifikacije na Servisu i ovom Ugovoru

  PokerNews zadržava pravo da u bilo kom trenutku i sa vremena na vreme izmeni ili ukine, privremeno ili trajno, usluge (ili bilo koji njihov deo) sa ili bez ikakvog obaveštenja. Slažete se da PokerNews neće biti odgovoran vama ili nekoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, suspenziju ili prekid službe. Pored toga, PokerNews.com može modifikovati uslove ovog Ugovora u bilo kom trenutku. Ako se prave izmene u smislu ovog sporazuma, mi ćemo objaviti izmenjenu verziju ovog sporazuma na sajtu. Savetujemo Vam da često posetite naš sajt da biste utvrdili da li ima bilo kakvih izmena u ovom Sporazumu. Radi lakšeg utvrdjivanja da li su napravljene bilo kakve promene objavljivaćemo datum kada je Sporazum poslednji put izmenjen, na vrhu stranice. Vaša kontinuirana upotreba Usluga nakon takve promene predstavlja vaše prihvatanje novih uslova ovog Sporazuma. Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, ne koristite ili ne pristupajte (ili nastavite da pristupate) uslugama.

 12. Opšti Uslovi

  Ovaj Ugovor, zajedno sa Politikom Privatnosti i bilo kojim drugim pravnim obaveštenjima objavljenim od strane PokerNews.com na Sajtu čine celokupan ugovor izmedju vas i PokerNews.com o korišćenju sajta i službe. Ukoliko se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nevažećom od strane nadležnog suda, invalidnost takve odredbe neće uticati na validnost ostalih odredbi ovog Sporazuma, koji će ostati u punoj snazi. Odricanje od bilo kog uslova ovog Sporazuma se neće smatrati daljim ili kontinuiranim odricanjem od tog termina ili bilo kog drugog termina, a neuspeh PokerNews da se uspostavi bilo kakvo pravo ili odredbu iz ovog sporazuma neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe. Ovaj Ugovor je regulisan zakonima na Ostrvu Man, bez sukoba zakonskih principa, i svaki spor koji proizilazi iz ovog Sporazuma biće isključivo pred sudovima Ostrva Man. Bez obzira na gore pomenuto, ništa u ovoj klauzuli ne ograničava pravo PokerNews da pokrene postupak protiv vas u bilo kom drugom nadležnom sudu, niti uzimanje postupaka u jednoj ili više jurisdikcija sprečava preduzimanje postupaka u drugim jurisdikcijama, bez obzira da li istovremeno ili ne, u meri dozvoljenoj zakonom takve druge nadležnosti. Ne može preneti ili dodeliti svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora trećoj strani bez prethodnog pismenog odobrenja PokerNews. PokerNews može ustupiti ovaj Ugovor u celosti ili delimično prema svom nahodjenju. Verzija na engleskom jeziku ovog sporazuma biće preovladjujuća verzija u slučaju bilo kakvog neslaganja izmedju prevedene verzije ovog Ugovora.

(c) 2003-2012 PokerNews Sva prava zadržana. Mišljenja postovana od strane PokerNews su odgovornosti njihovih autora i ni na koji način nisu izraz PokerNews pogleda.

Poslednji put obnovljeno: 19. Maj, 2014.