Settings

Jamil Kanji

Pokriveni Dogadjaji

Event Pozicija Nagrada
2014 World Series of Poker
Event #60: $1,500 No-Limit Hold'em
126th $3,875
2014 World Series of Poker
Event #56: $1,000 No-Limit Hold'em
130th $2,545