O čemu bi trebalo povesti računa?

Trebalo bi da igrate protiv minimalno sedam igra?a, jer će vas u suportnom "pojesti blindovi" i nećete moći pravilno da iskoristite ovu taktiku. Najidealniji je sto za kojim je što više igrača koji imaju velik stack. Obavezno izbegavati igrače koji igraju istu strategiju kao i vi.

Kada sednete za sto, uvek sačekajte vaš red da platite big blind. Ovo pravilo bi trebali uvek da poštujete, jer u suprotnom plaćate big blind kada nije vaš red i na taj način bacate novac. Budite strpljivi.

Uvek sedajte za sto sa 20 big blindova ! To bi trebao da bude neki optimum, mada za ovu strategiju možete ući za sto sa 15-25 big blindova. Recimo da hoćete da igrate poker sa $0.50/$1 blindovima. U ovom slučaju vi sedate za sto sa $20, a u slučaju da padnete ispod 15 big blindova, trebali bi da uradite rebuy na 20 big blindova. Matematički gledano, ako dobijete nešto novca, ali ne dovoljno da se udvotručite (ako imate preko 25 big blindova), trebali bi da napustite sto, jer ćete biti primorani na greške.

Za nastavak kliknite ovde.

Slični tekstovi

ostale priče