7 Card Stud

7 Card Stud 0001

Poker sa sedam karata 7 Card Stud, je najpopularnija verzija medju Poker Stud igrama, i igra se izmedju 2-8 igrača. Svakom od igrača se podeli 7 karata, tri od njih sa licem dole i ostale 4 sa licem okrenute ka gore.

Cilj

Napraviti najbolju kombinaciju koristeći 5 karata od 7 koje su podeljene svakom igraču.

Iznudjen ulog

Ante

Poker sa sedam karata se obično igra sa ulogom Ante od 1/5 Small-blind-a. Svi igrači su u obavezi da ulože Ante pre početka. Ante se ne računa u bilo koji od sledećih ulaganja.

Nakon što je diler podelio po jednu kartu svakom igraču, onaj koji ima najmanju kartu mora da uloži (bet in); što znači da taj igrač mora da uloži ½ vrednosti Small Blind-a. Ako dva igrača imaju najmanju kartu, ova obaveza pada na igrača sa leve strane od dilera. Ovaj ulog se računa kao u prvoj rundi ulaganja, prema tome, ukoliko niko ne povećava ulog, ovaj igrač ne treba da uloži ni jedan ulog više da bi bio u mogućnosti da vidi sledeću kartu.

Krugovi ulaganja

Ima 5 krugova ulaganja. U pokeru 7 Card Stud sa limitom, svaki bet ili raise bi bio isti kao Small ili Big Blind, u zavisnosti u kojoj rundi ulaganja je potez. U prva dva kruga ulaganja, bet ili raise bi bio isti kao Small Blind. U trećem krugu, četvrtom i petom, svako ulaganje bi bilo u istoj vrednosti kao za Big Blind. Npr: igra se 3-6$ 7 Card Stud poker, svaki ulog u prva dva kruga bi rastao do 3$, i svi ulozi u poslednja tri kruga ulaganja bi porasla na 6$. Dozvoljeno je maksimalno tri raise-a za svaki krug ulaganja.

 1. 3rd street – Dve karte sa licem na dole su podeljenje svakom od

  igrača, sledeća karta sa licem ka gore. Igrač sa najmanjom kartom ulaže

  “bet in”, u vrednosti ½ Small Blind-a. On je u mogućnosti da poveća ulog u

  maksimalnoj vrednosti od Big Blind-a. Igra se nastavlja u smeru kazaljke

  na satu, i igrači odlučuju izmedju odustajanja, praćenja uloga ili

  povećavanja uloga. Svaki bet ili raise bi bio isti kao i Small Blind.

 2. 4th street. – Četvrta karta sa licem gore je podeljena svakom igraču.

  Igrač koji ima najveću ruku ( u

  ovom momentu najveći par bi bio dva Asa) je prvi koji se pita. Treba da se

  odluči da li odustaje, prolazi ili ulaže. Ukoliko dva igrača imaju jednako

  jaku najjaču ruku, onaj koji je najbliže dileru će biti onaj koji reaguje

  prvi. Igra se nastavlja u smeru kazaljke na satu, kao i ranije. Ako u ovom

  momentu igrač pokazuje par, u tom slučaju on i svi ostali igrači imaju

  opciju da postave ulog ili isprate ulog u vrednoti Small ili Big Blind-a.

  Ukoliko to nije slučaj, svaki bet ili raise bi bio u istoj vrednosti Small

  Blind-a.

 3. 5th street. –Peta karta licem prema gore je podeljena svakom od

  igrača. Igra se nastavlja po istom modelu kao i u pretohodnim rundama, sa

  najvećom rukom koja ulaže prva, sa izuzetkom kada bet ili raise imaju istu

  vrednost kao Big Blind.

 4. 6th street. – Šesta karta okrenuta licem na gore je podeljena svakom

  igraču. Igra se nastavlja po istom modelu kao i u prethodnim rundama, u

  kojoj bet i raise imaju vrednost istu kao Big Blind.

 5. 7th street. – Sedma i poslednja karta sa licem okrenutom na dole je

  podeljenja svim igračima. Igra se nastavlja po istom modelu kao i u

  prethodnom krugu, u kojoj bet i raise ima istu vrednost Big Blind-a. U

  slučaju da su svi igrači i dalje u igri, ne bi bilo dovoljno karata za

  svakog igrača da dobije po još jednu kartu. Ako je 8 igrača u igri koji

  nastavljaju dalje, umesto da svaki od njih dobije kartu, bila bi podeljena

  jedna karta na stolu koju bi koristili svi igrači.

Showdown – Svaki igrač koji nije odustao nakon poslednjeg kruga ulaganja, ima mogućnost da pokaže svoje karte u nadi da će odneti pot. Poslednji koji je ulagao bi bio prvi koji pokazuje svoje karte, sledeći je onaj koji se nalazi sa njegove leve strane i tako dalje u smeru kazaljke na satu gde igrači imaju izbor da li će pokazati svoje karte ili ne. Veoma često kada igrači zaključe da nemaju ruku dovoljno jaku da osvoje pot, ne pokazuju karte, jer ne žele da ostali igrači saznaju sa kojim kartama su igrali.

Sugestija : Skoro svaka kuća za poker on-line ima opciju da se izabere, kada izgubimo ruku ne pokažemo karte ostalim igračima. Generalno, odabrati ovu opciju je dobra ideja.

Slični tekstovi

ostale priče