Texas Hold'em Fixed Limit

-TEXAS HOLDEM FIXED LIMIT:

-Početni Nivo

   • Tabela Odds-a za Call

   • Izračunavanje verovatnoća – Nizak (low) limit

   • Izračunavanje verovatnoća – Visok (high) limit

   • Bluff i Semi Bluff

   • Pratiti ili podizati ulog - Call ili Raise

   • Slow play – lažni prolaz – Check/Raise

   • Selekcija stola

-Srednji nivo

Texas Hold'em Fixed Limit 101

   • Kriterijum selekcije ruke

   • Pre-flop na prvim pozicijama

   • Pre-flop na srednjim pozicijama

   • Pre-flop na poslednjim pozicijama

   • Pre-flop na pozicijama Blind-a

   • Flop

   • Turn

   • River

   • Kako upravljati sopstvenim novcem, finansijama?

   • Kada napustiti sto?

-Napredni nivo

   • Opcija igre na više stolova (multi-sto)

   • Relativna vrednost karata

   • Stolovi sa 6 igrača - Short Handed

1. Najveće greške za Short-Handed

2. Važnost pozicije

3. Čitanje protivnika i agresivnost

4. Manje protivnika, više odnosa!

Šta misliš?

Slični tekstovi

ostale priče