Main Event
Dani:
1

Blindovi lagano rastu...

Dok prikupljamo nove informacije, glasno pištanje označava porast blindova koji rastu na svakih 45 minuta...